ontbindende voorwaarden

 

Een belangrijke tip van de gemiddelde aankoopmakelaar: neem ontbindende voorwaarden op in het koopcontract van een woning. Wie een koopcontract met ontbindende voorwaarden ondertekent, kan van de koop van een huis afzien. Dat kan als aan een of meer voorwaarden binnen een bepaalde termijn is voldaan. De aankoopmakelaar legt de ontbindende voorwaarden op tafel bij het bieden. Meestal gaat het om voorwaarden voor zes tot acht weken, waarin meer duidelijk wordt over de financiering of de bouwkundige staat van de woning.

Een paar bekende ontbindende voorwaarden:

– De koop gaat alleen door als de hypotheek is verstrekt

– De koop gaat door als het bouwkundig rapport in orde is

– De koop gaat door als de huidige woning van de koper verkocht is

Over de periode voor de ontbindende voorwaarden kan de aankoopmakelaar onderhandelen met de verkopende partij.  Wie nog niet weet of hij of zij in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie doet er ook goed aan om de ontbindende voorwaarden op te nemen in het koopcontract. Andersom kan een verkoper van een huis ook eisen stellen, bijvoorbeeld: de overdracht gaat alleen door als de bank van de verkoper de restschuld op de woning betaalt.

Andere ontbindende voorwaarden

Wie nog niet weet of hij of zij in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie doet er ook goed aan om de ontbindende voorwaarden op te nemen in het koopcontract. Andersom kan een verkoper van een huis ook eisen stellen, bijvoorbeeld: de overdracht gaat alleen door als de bank van de verkoper de restschuld op de woning betaalt. In de grote steden komen ontbindende voorwaarden, door de krappe woningmarkt, soms geen eens meer ter sprake.

Drie dagen bedenktijd

Wie in Nederland een huis koopt, en het koopcontract ondertekent, mag drie dagen over zijn aankoop nadenken. Deze clausule staat los van de ontbindende voorwaarden. Deze zogenoemde ‘bedenktijd’ gaat de dag na ondertekening van het contract om 0.00 uur in. Daarnaast mogen twee van de drie dagen geen zaterdag, zondag of een feestdag zijn. Wanneer de bedenktijd in het weekeinde eindigt of op een feestdag is de eerstvolgende werkdag de derde dag. Een langere bedenktijd afspreken mag, maar een kortere is wettelijk verboden.

Bankgarantie

Een verkoper van een huis vraagt een waarborgsom, een aanbetaling, aan de koper van de woning zodra het contract is getekend. Dit is meestal 10 procent van de vraagprijs. 

Wie het geld zo niet paraat heeft, kan een bankgarantie aanvragen. Dan geeft de bank aan de verkopende partij aan dat de 10 procent aanbetaling wordt uitgekeerd. Als de koper uiteindelijk afziet van de koop kan hij de waarborgsom alleen terugkrijgen als dit in de ontbindende voorwaarden is opgenomen.