huis kopen

Als huiseigenaar of eigenaar van ander onroerend goed in Amsterdam, ontvang je elk jaar van de gemeente Amsterdam een beschikking met daarin de WOZ-waarde van je woning of pand. De WOZ-waarde is daarbij direct van invloed op de belastingen die de gemeente elk jaar heeft. Tel daarbij op de hoogte van de gemiddelde huizenprijs in Amsterdam en (dus) de hoge WOZ waarde in Amsterdam en je weet: het kan de moeite lonen om kritisch naar de uitgegeven WOZ-waarde te kijken en hier eventueel bezwaar tegen te maken.

Wat is de WOZ eigenlijk?

Sinds 1994 kennen we in Nederland wet Waardering Onroerende Zaken, beter bekend als WOZ. Deze regeling werd in het leven geroepen om al het onroerend goed in Nederland eenduidig op waarde in te schatten en vervolgens te belasten. De gemeente is verantwoordelijk voor de WOZ-uitvoering en bepaalt de waarde van de panden, woningen binnen de gemeentelijke grenzen. Zij doet dit elk jaar en de peildatum geldt daarbij 1 januari van het voorgaande jaar. Er wordt op basis van de WOZ-waarde door drie verschillende instanties belasting geïnd: de gemeente zelf, het waterschap en de Belastingdienst.

WOZ waarde in Amsterdam

Amsterdam behoort tot de duurste gemeenten om te wonen en/of andere onroerend goed te bezitten. Zoals gemeld ligt de gemiddelde prijs van woningen en (bedrijfs)panden in Amsterdam erg hoog. Daarom bestaat er bij huis- of pandeigenaren veel ontevredenheid over hoogte van de WOZ waarde in Amsterdam, zoals bepaald door de gemeente. Dit heeft immers direct invloed op de hoogte van de af te dragen belastingen en andere heffingen. Toch besluiten maar weinig Amsterdammers bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde te maken. En dit geldt niet alleen voor bewoners van de gemeente Amsterdam, naar schatting maakt uiteindelijk maar zo’n 2% van de Nederlanders daadwerkelijk bezwaar tegen de afgegeven WOZ-waarde.

Het nut van bezwaar maken

Veel mensen nemen de moeite niet om bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde aan te tekenen, of weten überhaupt niet dat dit mogelijk is. En dat is jammer, want een gegrond en gehonoreerd bezwaar, kan je jaarlijks veel geld besparen. Voor woningbezitters kan dit bijvoorbeeld wel oplopen tot enkele honderden Euro’s per jaar. De WOZ waarde in Amsterdam ligt wordt vrijwel altijd schouderophalend geaccepteerd, terwijl de gemeente naar schatting de helft van de ontvangen bezwaren daadwerkelijk honoreert.

Wanneer kun je bezwaar maken?

Er zijn enkele argumenten waarmee je de hoogte van de WOZ-waarde kunt aanvechten, helaas is hierbij alleen je inschatting dat de waarde te hoog is niet genoeg. Zo kun je zaken aanvoeren met betrekking tot de staat van de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld om achterstallig onderhoud of een verouderde keuken of badkamer. De aanwezigheid van asbest aan of in de woning, is ook een valide argument om de waarde lager in te laten schatten. Daarbij mag je ook zaken in de omgeving van de woning of het pand aanvoeren. Een mogelijk overlastgevende drukke plek in de buurt van je onroerend goed, zal direct invloed hebben op de waarde.

Hoe bezwaar maken?

U kunt een bezwaarprocedure zelf opstarten, maar u kunt ook gebruik maken van een partij die hier al jarenlang ervaring in heeft. Een dergelijke partij heeft de juiste specialistische kennis in huis, en zij begeleidt het gehele proces voor u.

Laat u dus helpen bij het juist inschatten van de WOZ waarde in Amsterdam door bezwaarmaker.nl en bespaar mogelijk honderden Euro’s per jaar.