vastgoed

Met de economie gaat het weer goed. De huizenprijzen rijzen de pan uit en veel mensen zijn bezig met het verkopen, kopen of bouwen van een huis. Ook veel gemeentes in Nederland hebben plannen liggen voor projectontwikkelingen. Hier komt veel bij kijken, ook juridisch. Dit heet vastgoedrecht, maar wat is het nou precies? SWDV Advocaten heeft een expertise in vastgoed, hen leggen het uit.

Wat is het?

Vastgoedrecht is het overkoepelend recht dat te maken heeft met onroerend goed, hierbij moet je vooral denken aan de juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop huur en verhuur maar ook bouwrecht. Het vastgoedrecht komt met name aan de orde bij grote projecten. Het kan dan gaan om het bouwrecht, de wet- en regelgeving waar in staat hoe het wel en niet gebouwd mag worden. Omdat de risico’s steeds groter worden, worden de juridische vragen waarmee mensen te maken krijgen steeds lastiger te begrijpen. Zo hebben ontwikkelaars, eigenaren, aannemers, beleggers etc. allemaal hun eigen belangen.

Voorbeeld

Bij het uitvoeren van een bouwproject kan van alles misgaan en omdat er zo veel belangen bij zijn kunnen conflicten ontstaan. Een paar voorbeelden:

  • Het splitsen van een appartementencomplex waarbij de appartementen te vroeg waren verkocht kan het voorkomen dat de rechten nog niet waren overgedragen.
  • Dat de aannemer niet betaald werd en hij het werk heeft neergelegd. Nu kan hij dan weer een retentierecht uitoefenen en beslag leggen op andere bezittingen van de vastgoedbeleggingsmaatschappij.
  • Een bank die zijn hypotheekrecht in gevaar ziet komen.

Zoals je kan zien is het heel breed, de belangen zijn groot en het vastgoedrecht is continu in beweging. In dergelijke situaties is de expertise van SWDV in vastgoedrecht van groot belang.

Waar kunnen de advocaten je allemaal mee helpen?

Advocaten kunnen je op verschillende manieren bijstaan, zo kunnen ze je helpen met het voeren van onderhandelingen, opmaken van contracten en het controleren hiervan, maar ook als de contractpartij niet aan de verplichtingen voldoet en je deze partij alsnog tot nakoming van de dergelijke verplichtingen wilt houden. Ze kunnen je ook helpen wanneer je aansprakelijk gesteld wordt of wanneer je zelf een partij aansprakelijk wilt stellen, of wanneer je een vergunningsaanvraag moet doen of die aanvraag juist wordt afgewezen. Bij het aangaan van een huurovereenkomst of andere huurrecht gerelateerde zaken zoals een huurder die niet betaald, kan een advocaat je helpen. Er zijn dus veel zaken waar de hulp van een advocaat veel kan helpen.