Nieuwbouw aankoopbegeleiding

Wie een nieuwbouwwoning zoekt, doet er verstandig aan om een aankoopmakelaar te benaderen. Ook voor nieuwbouw blijkt een tussenpersoon een slimme zet. Ook over prijzen voor een nieuw huis, en de bijkomende kosten, valt te onderhandelen. De vraag naar nieuwbouwwoningen zit sinds de crisis wel weer in de lift, maar dat verschilt per plaats en regio. Zo gaan veel nieuwe huizen via een loting of inschrijving over de toonbank.

Minder geld betalen voor nieuwbouwhuis

Projectontwikkelaars starten vaak pas met de bouw van een nieuwbouwproject als er voldoende gegadigden zijn. Vaak blijven de vraagprijzen in al die tijd hetzelfde, terwijl de woningwaarde daalt. Deze woningwaarde is onderhandelbaar, omdat de bouw nog niet begonnen is. Daardoor is een woning tegen een goedkopere prijs te krijgen. Een aankoopmakelaar kan, met wat speurwerk, uitzoeken of zijn cliënt een beslissende rol kan spelen in een nieuwbouwproject. Voorbeeld: de woningzoeker heeft zijn oog laten vallen op de laatste nieuwbouwwoning.

Bouwrente is onderhandelbaar

Bouwrente is het geld dat de grond van uw toekomstige nieuwbouwhuis kost zodra de projectontwikkelaar het heeft aangekocht. Deze rente is onderhandelbaar, al lopen projectontwikkelaars er niet mee te koop. De aannemer schiet het geld voor de bouw en de rente daarvan voor. Stel: de projectontwikkelaar stampt uw nieuwbouwhuis vanaf 1 januari uit de grond, u koopt de woning en de grond op 1 april en de hypotheekakte wordt op 1 juni getekend. Dan betaalt u twee maanden bouwrente. Die rente bestaat uit de financieringsvergoeding, de gemaakte rente tussen de start van de bouw en uw aankoop, en uit de uitstelrente, de gemaakte kosten van de aannemer tussen de koop en het tekenen van de hypotheekakte. De financieringsvergoeding is niet fiscaal aftrekbaar, de uitstelrente is dat wel.

onderhandelbaar

Meerwerk of minderwerk

Over de kosten voor meer- of minderwerk valt ook te onderhandelen. Zelfgekozen tegels of sanitair en een uitbouw zijn meerwerk. Dat geldt ook voor de aanleg van een tuin. Die kosten zijn mee te financieren in de hypotheek. Iets weglaten, wat een besparing oplevert, heet minderwerk. Prijsopgaven over extra kosten in een nieuwbouwhuis zijn belangrijk voor de onderhandeling. Een aannemer kan zelf voorstellen om minderwerk in mindering te brengen, een aankoopmakelaar kan inschatten waarop te besparen valt. Zo vallen de kosten voordeliger uit. De datum voor het doorgeven van meer- of minderwerk is wel een aandachtspunt.

Kijk naar de bouwtermijn

In contracten van nieuwbouwhuizen staan vaak opschortende voorwaarden. Een bekende voorwaarde is dat de bouw van een project pas start als er een minimaal aantal woningen is verkocht. Daarvoor staan dan een termijn.

Ook een onherroepelijke bouwvergunning is een opschortende voorwaarde. Het gevolg kan zijn dat de bouw van een nieuwbouwwoning niet doorgaat.

Projectontwikkelaars zien graag een lange bouwtermijn om de huizen kwijt te raken, de koper wil zo snel mogelijk zijn woning in. Let op deze kleine lettertjes.

bouwtermijn