makelaar energielabel

De energiekosten voor bedrijven en instellingen blijven almaar stijgen. De overheid doet hier nog een schepje bovenop door een steeds hogere energiebelasting te heffen. Tegelijkertijd neemt vanuit de overheid (afspraken in Europees verband en regeerakkoord) de druk om energie te besparen fors toe. Bij een jaarverbruik elektriciteit boven 50.000 kiloWattuur wordt via de Wet Milieubeheer (WmB ofwel milieuvergunning) veelal een energieonderzoek geëist.

Als ondernemer houd je je bezig met het runnen van jouw bedrijf; het beheersen van de kosten is hier uiteraard zeer belangrijk in. Het beheersen van jouw energiekosten vergt expertise; een ervaren specialist levert deze expertise en zorgt hiermee voor een verantwoord energieverbruik en tegelijkertijd zo laag mogelijke  kosten voor jouw bedrijf. Wellicht kan je gebruik maken van subsidie op het gebied van energie, duurzame oplossingen worden gestimuleerd door de overheid.

Door middel van gerichte adviezen op het gebied van inkoop van energie, aansluiting op het energienet en het uitnutten van besparingsmogelijkheden helpen wij jou graag verder. Ook factuurcontrole, energierapportage, het uitvoeren van energieonderzoeken en het opzetten van een energiezorgsysteem behoren tot de mogelijkheden.

Wat is een zakelijk energielabel?

Sinds enige jaren is het verplicht om bij bouw, verkoop of verhuur van bedrijfsgebouwen (utiliteit) een energieprestatiecertificaat oftewel een zakelijk energielabel te overleggen: het Energie Prestatie Advies Utiliteit, kortweg EPA-U. Met een energielabel krijg je als gebruiker in één oogopslag inzicht in het energieverbruik en in de besparingsmogelijkheden van het gebouw. Met de huidige almaar stijgende energiekosten geen overbodige luxe: de gebruiker van een gebouw doorziet de energetische kwaliteit van een gebouw en daarbij de mogelijkheden om het verbruik verder terug te dringen. Het energielabel kent een indeling vanaf klasse A (zeer zuinig) t/m G (energieverslindend).Voor het opstellen van een energielabel zijn de verbruiksgegevens (bestaande bouw) en de beschikbaarheid van de bouwkundige tekeningen nodig. Hierbij worden alle aspecten onder de loep genomen:

  • wordt energie efficient ingekocht?
  • verloopt het proces (energie-)efficient?
  • kan de piekbelasting omlaag?
  • wordt optimaal gebruik gemaakt van hoog/laag tarief?
  • welke andere mogelijkheden zijn er om energie te besparen?

Vaak wordt een energieonderzoek door de overheid (Wet Milieubeheer) verplicht gesteld. Niet zelden wordt door een energieonderzoek duidelijk gemaakt dat zonder grote investeringen 10-20% op energiekosten te besparen valt!

Energie inkopen

Sinds de liberalisering van de energiemarkt ben je als ondernemer vrij om zelf jouw keuzes te maken. Keuzes niet alleen voor jouw energieleverancier, maar bijvoorbeeld ook voor jouw meetbedrijf. Is alleen de prijs daarbij van doorslaggevend belang? Of vind je ook ook tijdigheid en juistheid van de factuur belangrijk? En wat te denken van de dienstverlening (telefonische bereikbaarheid, klachtenbehandeling enz). Op basis van deze uitgangspunten krijg je als ondernemer een gefundeerd advies over de inkoop van energie voor jouw bedrijf.

Een vrije markt vraagt om de juiste keuze!

Energie en kosten besparen

Het energieonderzoek heeft tot doel alle mogelijkheden in beeld te brengen om energie en energiekosten te besparen. Energie besparen en kosten besparen, welke ondernemer staat hier niet voor open? Alle energieverbruikende processen worden in beeld gebracht zodat van ieder proces duidelijk wordt welk energieverbruik hierbij hoort. Hiermee wordt de totale energiehuishouding van jouw bedrijf inzichtelijk gemaakt. Daarna wordt per proces/apparaat aangegeven waar zich verbetermogelijkheden voordoen. Welke energiebesparing is haalbaar en wellicht nog belangrijker: welke kostenbesparingen zijn mogelijk? Vaak wordt een energieonderzoek door de overheid (Wet Milieubeheer) verplicht gesteld. Niet zelden wordt door een energieonderzoek duidelijk gemaakt dat zonder grote investeringen 10-20% op energiekosten te besparen valt!