De ondertekening van het koopcontract is de afsluiting van het zoekproces naar een huis. Voor de aankoopmakelaar was het zoeken, onderhandelen, de financiering rond krijgen en daarna volgt logischerwijs het tekenen van de koopakte. Dat gebeurt door koper en verkoper. Die koper was, met hulp van de aankoopmakelaar, eerst zo’n zes tot acht weken bezig met de financiering voor de woning. De ondertekening is dan een euforisch moment, maar ook een moment dat wat voorbereiding eist.

Het modelcontract invullen

De Vereniging Eigen Huis adviseert het modelcontract op haar website te bestuderen. Dat geldt voor kopers en verkopers. Zij kunnen de overeenkomst invullen en aanvullen. Dit moet discussies bij de notaris voorkomen. Daarnaast biedt Eigen Huis ook een check van het concept-koopcontract aan. Dit gebeurt tegen betaling.

Drie dagen bedenktijd in het koopcontract

De koper van een huis heeft altijd een bedenktijd van drie dagen. Het is een wettelijke bepaling die in artikel 16 van het koopcontract staat. Zo is het mogelijk om binnen drie dagen, zonder opgaaf van redenen, het contract te verbreken. Dat is zuur voor een verkoper, maar voor een koper kan het makkelijk zijn. Zeker voor kopers in de grote steden die soms snel moeten beslissen. Wie een langere bedenktijd wil hebben, moet dit apart opnemen in de ontbindende voorwaarden.

Ontbindende voorwaarden in het koopcontract

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden om de koop van een huis wel of niet door te laten gaan. Het gaat onder meer om een financieringsvoorbehoud, een voorbehoud vanwege de uitkomst van de bouwkundige keuring en de eis dat de eigen woning eerst verkocht wordt. 

Wie bij de bank bot vist voor financiering kan met een afwijzing de koop afzeggen. Soms staat in het koopcontract dat er meer dan een afwijzing van een bank nodig is. Daarom zijn de ontbindende voorwaarden erg belangrijk.