In Nederland zijn er drie zogenoemde brancheorganisaties van makelaars: de NVM, VastgoedPRO en VBO. Wie met een tussenpersoon van een van de drie vakorganisaties in zee gaat, kan een eventuele klacht indienen over het handelen van de makelaar. De NVM, VastgoedPRO en VBO zijn er enerzijds voor hun leden en de kwaliteit die zij leveren, maar anderzijds voor consumenten die een vraag of opmerking over een tussenpersoon  hebben.

NVM

NVM staat voor Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs. De brancheorganisatie bestaat sinds 1898 en is daarmee het oudste genootschap voor vastgoedprofessionals. De NVM kent drie vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV). De brancheorganisatie heeft na het vrijgeven van de beschermde makelaars- en taxateurstitel, in 2001, haar maatregelen genomen. Zo zijn NVM-leden gebonden aan de NVM Erecode, tien gedragsregels voor makelen en taxateren, en zijn hun kantoren automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij. Daarnaast zijn de leden verplicht tot periodieke bijscholing. De NVM is grootaandeelhouder in woningsite Funda.nl, waardoor huizen van NVM-leden bovenaan in de zoekmachines staan.

VastgoedPRO

VastgoedPRO is een beroepsvereniging, zoals de organisatie het noemt, met 700 leden. Die leden zijn makelaar en/of taxateur. Zij richten zich op woningen, bedrijven en agrarisch vastgoed. VastgoedPRO bestaat sinds 2009 als samenvoeging van de Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) en Register van Vastgoed Taxateurs (RVT) die tot dan toe 25 jaar bestonden. De beroepsvereniging beoordeelt potentiële leden, omdat zij vindt dat de vastgoedprofessional up-to-date moet zijn. VastgoedPRO behartigt enerzijds de belangen van haar leden en bewaakt hun kwaliteit met vakinhoudelijke adviseurs, anderzijds is de organisatie aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij. Die is er voor consumenten met een probleem met een VastgoedPRO-makelaar of –taxateur.

VBO

VBO staat voor Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed. Bij VBO zijn zo’n 1100 makelaars, taxateurs en verhuurders aangesloten. De brancheorganisatie bestaat sinds 1985 en kent drie secties: Wonen, Bedrijfsmatig Wonen en Agrarisch Vastgoed. Alle leden zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij. Daarnaast, en dat is anders dan bij NVM en VastgoedPRO, staat het handelen van de VBO-makelaars onder toezicht van het Tuchtcollege Makelaardij. VBO stond aan de basis van de Geschillencommissie Makelaardij en de drie dagen bedenktijd voor huizenkopers.